Belváros-Lipótváros

Közérdekű Adatok

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG


SZERVEZETI FELÉPÍTÉS


SZERVEZET VEZETŐI


ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK


TESTÜLETI SZERV ADATOK
-
IRÁNYÍTOTT SZERVEK
-
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
-
KÖZALAPÍTVÁNYOK
-
ALAPÍTOTT SZERVEK
-
LAPOK
-
FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK

2012. évi II. törvényben maghatározott általános szabálysértési hatóság (rendőrkapitányság). Amennyiben az elkövető személye ismert az elkövető lakcíme szerinti szabálysértési hatóság az illetékes. Amennyiben az elkövető ismeretlen, úgy az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóság. 

Közlekedési szabálysértés esetén központosított szerv: BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Központi Szabálysértési Osztálya; vezető neve: Bajsz Anett r.alezredes; címe: 1097 Budapest, Nádasdy utca 1-3.; tel.: 273-40-42; e-mail: 08rk@budapest.police.hu

Önkormmányzatunk közigazgatási területére vonatkozó helyi rendeletek esetében – átruházott hatáskörben – a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Hatósági Osztálya. 

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról alapján a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság feladata rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete.

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ

1999. évi LXIII. törvény: a közterület-felügyeletről;
2012. évi CXX. törvény: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valaminta közterület-felügyelet feladata Belváros-LipótvárosBudapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete alapján:

(1) A közterület-felügyelet feladatait az önkormányzat illetékességi területén, a Belváros-Lipótváros Önkormányzat saját tulajdonú közterületein, illetőleg az Önkormányzat tulajdonában és használatában lévő épületekben látja el.

(2) A Felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban előírt – a Budapest Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásban a Belváros-Lipótváros Önkormányzata számára átadott – feladatokat:
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik; (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése)
d) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;
e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében;
g) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó gépjárművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
i) a rendőrhatóság értesítése mellett – a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján – a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés;
j) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés;
k) kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre;

A Felügyelet feladatai ellátása során együttműködik:
a) a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség fővárosban működő szerveivel;
b) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen a NAV és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség fővárosi szerveivel;
c) a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fővárosi szerveivel;
d) a fővárosi és V. kerületi polgárőr egyesületekkel;
e) a Fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokkal;
f) feladatai ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 4. pontja)

A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatok országos nyilvántartóból lekérdezve belső számítógépes adatbázisban tárolva az elkövetett szabálytalansághoz kapcsolva. 

Adatfajták: szabálysértési, közigazgatási bírságolási, kerékbilincselési, jármű elszállítási, egyéb közterület-felügyelői intézkedéssel, ellenőrzéssel összefüggő képfelvételek.

Hozzáférés módja: írásbeli megkeresésre.

ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK

Éves beszámoló keretében, amely az Önkormányzat Képviselő-testülete által kerül jóváhagyásra és az önkormányzat honlapján tekinthető meg az előterjesztések között.

KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE
Adatvédelmi felelős:Nádor Rendszerház Kft.
Email címe:adatvedelem.blkf@belvaros-lipotvaros.hu
Címe:1152 Budapest, Telek u. 7-9.

GAZDASÁGI ADATOK

ÉVES BESZÁMOLÓK
Beszámoló BLKF éves munkájáról 2011.04.01-2012.03.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2012.01.01-2012.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2013.01.01-2013.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2014.01.01-2014.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2015.01.01-2015.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2016.01.01-2016.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2017.01.01-2017.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2018.01.01-2018.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2019.01.01-2019.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2020.01.01-2020.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2021.01.01-2021.12.31

Beszámoló BLKF éves munkájáról 2022.01.01-2022.12.31

ÉVES, ÉVKÖZI  KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

2017 Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés

2021 Elemi költségvetés

2022 Elemi költségvetés

2017 Éves költségvetési beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló

Időközi költségvetési jelentés 2021. 3. hó

Időközi költségvetési jelentés 2021. 6. hó

Időközi költségvetési jelentés 2021. 9. hó

Időközi költségvetési jelentés 2022. 3. hó

Időközi költségvetési jelentés 2022. 6. hó

Időközi költségvetési jelentés 2022. 9. hó

Időközi költségvetési jelentés 2023. 3. hó

Időközi költségvetési jelentés 2023. 6. hó

Időközi költségvetési jelentés 2023. 9. hóPARKOLÁSI BEVÉTELEK, PÉNZMARADVÁNY ÁTUTALÁSOK


ÖT MILLIÓ FORINT FELETTI SZERZŐDÉSEK


KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

Közbeszerzési tervek
Közbeszerzési terv 2014

Közbeszerzési terv 2015

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési terv 2017 - Tájékoztatjuk, hogy a Belváros- Lipótváros Közterület-felügyeletnek 2017-ben nem volt közbeszerzése.

Közbeszerzési terv 2018 - Tájékoztatjuk, hogy a Belváros- Lipótváros Közterület-felügyeletnek 2018-ban nem volt közbeszerzése.

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001086342018/reszletek

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000047122019/reszletek

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207232019/reszletek

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001452732019/reszletek

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800332020/reszletek

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000285012023/reszletek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT