Belváros-Lipótváros

Lakossági várakozási és behajtási engedélyek

A lakossági várakozási, a lakossági behajtási-várakozási engedélyek minden esetben a kiadást követő év január 31. napjáig érvényesek.

Az engedély igénylésének feltétele:

Az éves lakossági várakozási, lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás nem alanyi jogon jár, az kizárólag kérelemre adható ki.

A lakossági várakozási, a behajtási-várakozási engedély annak a magánszemélynek adható, aki:

A munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében lakossági várakozási, behajtási-várakozási engedély annak a magánszemélynek adható, aki:

Az engedély igénylése, átvétele:

Az éves lakossági várakozási, lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást kizárólag abban az esetben áll módunkban kiállítani, amennyiben eljuttatja részünkre az alábbiakat:

Céges gépjármű esetében a fentieken túl szíveskedjen mellékelni:

Az engedély igényléséhez szükséges formanyomtatványt IDE kattintva tudja letölteni!

A hiánytalan igénylést elküldheti postán, illetve digitalizált formában az engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címre is. Ezesetben az engedélyt tértivevényes küldeményben postán a jogosult nevére és címére küldjük meg. A hiánytalan igénylését személyesen ügyfélszolgálati irodánkban is benyújthatja, ebben az esetben a helyszínen elkészítjük és átadjuk az engedélyt.

Ügyfélfogadás helyszíne: 1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6. (Arany János utcai metrómegálló fölötti tér)

A hozzájárulás költségei:

Azon kerületi lakosnak, aki a gépjármű üzembentartója vagy a munkáltatótól használatba kapott gépjármű kizárólagos használója, egy engedély díjmentesen adható. A jelenleg hatályos Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) rendelete értelmében egy lakos kizárólag egy gépjárműre válthat ki várakozási vagy behajtási-várakozási hozzájárulást!

A lakásonként kiadott második engedély díjfizetésre kötelezett. A környezetvédelmi osztályba sorolástól (forgalmi engedélyben V9 pontja), illetve a jelenleg érvényben lévő egy órai várakozási díjtól függ az egy lakásra kiadott második gépjármű esetén fizetendő a költségtérítés mértéke, amely az alábbiak szerint alakul:


Tekintettel arra, hogy a költségtérítés mértéke az egy órai várakozási díj összegétől függ, vagyis annak változása esetén a második gépjárműre vonatkozó díj összege is módosul. A díjfizetésre kötelezett második gépjármű vonatkozásában a negyedéves vagy éves díjat csekken, vagy az Önkormányzat 11784009-15505006-os költségvetési elszámolási számlájára lehet befizetni.

A jogosult kötelezettségei:


  • A hozzájárulást igazoló matrica elvesztését, ellopását, szélvédőcsere vagy takarítás közbeni megsérülését, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnél (Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálati Irodájában) 5 munkanapon belül be kell jelenteni és új hozzájárulást kell kérelmezni.
  • A hozzájárulással rendelkező jármű év közbeni elidegenítése (eladása), a gépjármű üzembentartójának személyében történő változása, a forgalomból történő kivonása, a rendszámának cseréje, a jogosult állandó bejelentett lakcímének megváltoztatása esetén a hozzájárulást igazoló matricát a hozzájárulást kiadó szervhez (Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálati Irodájában) 5 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni.
  • Szélvédőcsere, gépjárműcsere, rendszámcsere esetén új hozzájárulást kell kérelmezni! Az új engedély költsége 2 000 Ft/matrica, amely összeget a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735681-es költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. Szélvédőcsere esetén a javítást igazoló számla bemutatása esetén a költségtérítést nem kell megfizetni!

A lakossági engedély nem mentesíti a gépjármű vezetőjét a KRESZ szabályainak betartása alól!

A matrica kizárólag az első szélvédőre felragasztva érvényes! A matricán a gépjármű rendszáma nem kerül feltüntetésre. A matrica olyan speciális anyagból készült, amely a felragasztás után történő eltávolításkor sérülni fog, így az engedély ismételt felragasztáskor már érvényét veszíti. Ezért, kérjük, hogy az első felhelyezéskor a szélvédő menetirány szerinti jobb alsó részére, kívülről is jól látható módon kiragasztani!

Az engedélyek érvényességi területe az V. kerület övezeti felosztása alapján:

Várakozási övezet

Jászai Mari tér-Szent István körút-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Múzeum körút-Kálvin tér-Vámház körút-Fővám tér-Belgrád rakpart-Eötvös tér-Széchenyi István tér-Széchenyi rakpart által határolt terület, valamint a Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza, illetve a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és a Jászai Mari tér közötti szakasza), kivéve a határoló utakat és tereket, illetve a védett övezeteket.

Védett övezet (a kerület belső harmada)

Az Eötvös tér-Széchenyi István tér-József Attila utca-Erzsébet tér-Deák Ferenc tér-Károly körút-Kossuth Lajos utca-Ferenciek tere-Szabad sajtó út-Váci utca-Pesti Barnabás utca-Március 15. tér-Petőfi tér-Belgrád rakpart által határolt terület.

Védett övezet utcái, ahova érvényes a behajtási-várakozási engedély (kék matrica):

József nádor tér; Wekerle Sándor utca; Dorottya utca; Gerlóczy utca; Vitkovics Mihály utca; Semmelweis utca; Városház utca; Aranykéz utca 1-3.; Régi posta utca; Galamb utca; Kamermayer Károly tér; Vármegye utca

Bazilika körüli védett övezet

Szent István tér, Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala

A Bazilika körüli védett övezet utcái, ahova a lakossági várakozási- és behajtási engedély érvényes (sárga matrica):

Hercegprímás utca 1-7. (a József Attila utca és a Szent István tér közötti szakasz; Szent István tér 1-2. (a tér déli oldala)

A lakossági várakozási és a behajtási-várakozási engedélyek a fővárosi tulajdonban lévő utcákban (Szent István körút, Nyugati tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Múzeum körút, Kálvin tér, Vámház körút, Fővám tér) nem érvényesek, ott csak díjfizetés ellenében lehetséges a várakozás!

A parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén felvilágosítást a következő elérhetőségeken kaphat: