Belváros-Lipótváros

Lakossági parkolási engedélyek kiadása

A várakozási, várakozási-behajtási engedélyek a kiadást követő év január 31. napjáig érvényesek.

I. Az engedély kiadásának feltétele és menete:

Az éves várakozási, várakozási-behajtási hozzájárulás nem alanyi jogon jár, az kizárólag kérelemre adható ki.

A lakossági várakozási, várakozási-behajtási engedély annak a magánszemélynek adható, aki:

A munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében lakossági várakozási, várakozási-behajtási engedély annak a magánszemélynek adható, aki:

Az engedélyek igénylése a kérelem és nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével, aláírásával, a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló dokumentumok (forgalmi engedély mindkét oldalának másolata, lakcím kártya vagy régi típusú személyigazolvány másolata) csatolásával, valamint az esetleges várakozási díjhátralék, és gépjárműadó tartozás befizetéséről szóló igazolás másolatának csatolásával történik.

II. Az engedély átvétele:

A kérelem személyes leadásával, illetve a szükséges dokumentumok csatolásával a hozzájárulást ügyfélszolgálatunkon adjuk ki.

Ügyfélfogadás helyszíne:

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6.

(Arany János utcai metrómegálló fölötti tér)

Ügyfélfogadási idő:

hétfő; kedd; csütörtök:09.00-16.30 óra
szerda:09.00-17.30 óra
péntek:09.00-15.30 óra

A parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén felvilágosítást a következő elérhetőségeken kaphat:

E-mail elérhetőség: engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu

Telefonszámok: 06 1/872-7593 1-es 4-es 1-es menüpont

III. A hozzájárulás költségei:

Azon kerületi lakosnak, aki a gépjármű üzembentartója vagy a munkáltatótól használatba kapott gépjármű kizárólagos használója egy közterületi várakozási hozzájárulás díjmentesen adható. A jelenleg hatályos 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelete értelmében egy lakos kizárólag egy gépjárműre válthat ki várakozási vagy behajtási-várakozási hozzájárulást!

A lakásonként kiadott második engedély díjfizetésre kötelezett. A környezetvédelmi osztályba sorolástól függő (forgalmi engedélyben V9) díjfizetés táblázata egy lakásra kiadott második gépjármű esetén:

Környezetvédelmi besorolás:Euro VI és Euro VEuro IVEuro IIIEuro III-tól rosszabb
Forgalmi engedély V9 rovata:Euro 16; 15; 14; 13; 1211; 10; 98; 7; 66-tól rosszabb
Fizetendő várakozási díj
I. negyedéves díj:9 845 Ft16 405 Ft22 970 Ft32 810 FT
Éves díj:39 375 Ft65 625 Ft91 875 Ft131 250 Ft
Támogatás mértéke:70%50%30%0%

A negyedéves vagy éves díjat fenti táblázat alapján csekken, illetve az Önkormányzat 11784009-15505006-os számlájára lehet befizetni. Az erről szóló igazolás másolatát a kérelemmel együtt kell visszaküldeni.

Amennyiben a kérelmező év közben a engedélyhez való jogosultságát elveszíti, illetve gépjárművet cserél, minden esetben a matrica leadásával egyidejűleg be kell jelentenie azt. Az engedély adatbázisunkban törlésre kerül.

Gépjármű- vagy rendszámcsere esetén új engedélyt kell kérelmezni. Az új engedély költsége 2000 Ft/matrica, amely összeget a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735681-es számlaszámára kell befizetni.

IV. Az engedélyek érvényességi területe az V. kerület övezeti felosztása alapján:

Várakozási övezet

Jászai Mari tér-Szent István körút-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Múzeum körút-Kálvin tér-Vámház körút-Fővám tér-Belgrád rakpart-Eötvös tér-Széchenyi István tér-Széchenyi rakpart által határolt terület, valamint a Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza, illetve a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és a Jászai Mari tér közötti szakasza), kivéve a határoló utakat és tereket, illetve a védett övezeteket.

Védett övezet

Az Eötvös tér-Széchenyi István tér-József Attila utca-Erzsébet tér-Deák Ferenc tér-Károly körút-Kossuth Lajos utca-Ferenciek tere-Szabad sajtó út-Váci utca-Pesti Barnabás utca-Március 15. tér-Petőfi tér-Belgrád rakpart által határolt terület.

Védett övezet utcái, ahova érvényes a várakozási-behajtási engedély (kék matrica):

József nádor tér; Wekerle Sándor utca; Dorottya utca; Gerlóczy utca; Vitkovics Mihály utca; Semmelweis utca; Városház utca; Aranykéz utca 1-3.; Régi posta utca; Galamb utca; Kamermayer Károly tér; Vármegye utca

Bazilika körüli védett övezet:

Szent István tér, Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala

A Bazilika körüli védett övezet utcái, ahova a lakossági várakozási- és behajtási engedély érvényes (sárga matrica):

Hercegprímás utca 1-7. (a József Attila utca és a Szent István tér közötti szakasz; Szent István tér 1-2. (a tér déli oldala)

A lakossági várakozási és a várakozási-behajtási engedélyek a fővárosi tulajdonban lévő utcákban (Szent István körút, Nyugati tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Múzeum körút, Kálvin tér, Vámház körút, Fővám tér) nem érvényesek, ott csak díjfizetés ellenében lehetséges a várakozás!

Felhívjuk figyelmét, hogy a parkolási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól!

A matrica kizárólag az első szélvédőre felragasztva érvényes!

A matricán a gépjármű rendszáma nem kerül feltüntetésre. A matrica olyan speciális anyagból készült, amely a felragasztás után történő eltávolításkor sérülni fog, így az engedély ismételt felragasztáskor már érvényét veszíti. Ezért, kérjük, hogy az első felhelyezéskor a szélvédő menetirány szerinti jobb alsó részére, kívülről is jól látható módon kiragasztani!

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelemhez tartozó nyilatkozat aláírásával a következő vállalást teszi:

„Vállalom, hogy ha a parkolási hozzájárulással rendelkező gépjárművem üzemben tartójának személyében változás áll be, a gépjárművet a forgalomból kivonom vagy rendszámot cserélek, illetve lakóhelyemet megváltoztatom, azt az ügyfélszolgálati irodánál 15 munkanapon belül bejelentem (egyidejűleg az engedély leadásával).

KÉRELEM LETÖLTÉSE IDE KLIKKELVE