Belváros-Lipótváros

Közérdekű tájékoztatás

PARKOLÓHÁZ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE LAKOSSÁGI VÁRAKOZÁSI ENGEDÉLYRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

Tájékoztatjuk, hogy Belváros-Lipótváros Önkormányzat intézkedéseinek köszönhetően az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára az alábbi parkolóházakban van lehetőségük díjmentesen várakozóhelyet igényelni.

 

I. A parkolóházakban jelenleg elérhető szabad helyek:

Parkolóház megnevezése

Parkolóház címe

Szabad parkolóhelyek

Szabó Ervin téri parkolóház

Budapest VIII. kerület, Baross utca 5

4 db

"Meininger Hotel" mélygarázsa

Budapest IX. kerület, Csarnok tér 2.

0 db

"Mercure Budapest Korona Hotel" parkolóháza

Budapest V. kerület, Kecskeméti utca 14.

0 db

"Studium Irodaház" mélygarázsa

Budapest IX. kerület, Czuczor utca 2-10.

0 db

"Franklin Ház" parkolóháza

Budapest V. kerület, Reáltanoda utca 5.

0 db

Care Park - Opera Parkolóház

Budapest VI. kerület, Zichy Jenő utca 9.

0 db

Care Park - Weiner Parkolóház

Budapest VI. kerület, Weiner Leó u. 16.

1 db


II. Parkolóházban biztosított férőhely igénylésének feltétele, annak menete:

A parkolóház azon kerületi lakosoknak érhető el, akik a 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározott feltételek alapján várakozási engedély kiváltására is jogosultak.

Ennek értelmében:

1.) A parkolóhely annak a magánszemélynek biztosítható, aki:

àBudapest Főváros V. kerületében állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik,

àa forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonosa/üzembentartója a gépjárműnek,

àa gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,

2.) A munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében a parkolóhely annak a magánszemélynek biztosítható, aki:

àBudapest Főváros V. kerületében állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik,

àa kerületi lakos munkáltatója a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója, vagy azt lízingeli, illetve tartósbérleti szerződés keretében használja, és kizárólagos használatra odaadja a gépjárművet,

àa gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,

àa cégadatok igazolása (aláírási címpéldány és cégkivonat másolata).

Tekintettel arra, hogy a parkolóházakban korlátozott mennyiségű várakozóhely áll a kerületi lakosok rendelkezésére, ezért az igénylések feldolgozása és elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, figyelembe venni pedig csak a hiánytalanul beérkezett igényléseket tudjuk.

A beérkezett kérelem pozitív elbírálását követően munkatársunk a kapcsolattartás céljából megadott telefonszámon vagy az elektronikus levelezési címén kapcsolatba lép az igénylővel és tájékoztatja majd további teendőiről.

Abban az esetben, ha az igénylő által megjelölt parkolóházban nincs szabad férőhely, igénybejelentését megőrizzük, és kapcsolatba lépünk Önnel, amikor üresedés történik!

 

A parkolóházban biztosított várakozóhely igényléséhez, kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat mindenképpen szíveskedjen visszaküldeni:

·       a hiánytalanul kitöltött Igénybejelentésről szóló nyomtatványt;

·       a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát (mindkét oldal);

·       a lakcímigazoló kártya vagy régi típusú személyi igazolvány vonatkozó oldalainak másolatát;

·       parkolási pótdíjtartozás esetén a befizetésről szóló igazolást (átutalás vagy a befizetett csekk másolata);

Céges gépjármű esetében a fentieken túl szíveskedjen mellékelni:

·       egy munkáltatói igazolást, amely a gépjármű kizárólagos használatáról szól;

·       lízing vagy tartósbérlet igazolását(amennyiben nem a munkáltató a gépjármű üzembentartója);

·       aláírási címpéldány másolatát(attól a személytől, aki a munkáltatói igazolást aláírta).

 

A hiánytalanul kitöltött igénybejelentést (INNEN TÖLTHETŐ LE), illetve annak mellékleteként a kért dokumentumokat elektronikus levélben (engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu) van lehetősége részünkre elküldeni!

 

II. A parkolóház használata:

Az igénylésének jóváhagyását követően munkatársunk telefonos vagy elektronikus levél formájában történő értesítését követően a parkolóházba feljogosító belépést biztosító mágneskártyát személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban bocsátjuk a rendelkezésére.

A mágneskártya átadását megelőzően az igénylő részéről is aláírásra kerül egy használatba adási megállapodás, amely egyrészt Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet,- mint használatba adó, másrészt pedig a gépjármű üzemeltetője,- mint használatba vevő között jön létre.

A parkolóház használatának további feltétele, hogy a 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendeletében biztosított lakossági várakozási engedélyről, illetve az általa igénybe vehető díjmentes közterületi parkolás lehetőségéről lemond, valamint a már kiváltott engedélyt a használatba adási megállapodás aláírásakor ügyfélszolgálatunk részére visszaszolgáltatja.

A megállapodás határozott ideig, a megállapodás aláírásának napjától a következő év január 31. napjáig érvényes. A megállapodás lejártát követően a parkolási jogosultság – amennyiben a feltételek továbbra is adottak lesznek – megújítható. A parkolóházba történő behajtásra pedig csak a dokumentum aláírását követően nyílik lehetőség. A parkolóházban biztosított parkolóhely kizárólag a használatba adási megállapodásban szereplő gépjárművel vehető igénybe.

A parkolóházba történő behajtási jogosultság meghatalmazás útján nem intézhető, a jogosult személyes megjelenése elengedhetetlen!

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén felvilágosítást a 06 1/872-7326telefonszámon kérhet.

KÖZTERÜLETI, LAKOSSÁGI PARKOLÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSA

A várakozási, várakozási-behajtási engedélyek a kiadást követő év január 31. napjáig érvényesek.

I. Az engedély kiadásának feltétele és menete:

Az éves várakozási, várakozási-behajtási hozzájárulás nem alanyi jogon jár, az kizárólag kérelemre adható ki.

A lakossági várakozási, várakozási-behajtási engedély annak a magánszemélynek adható, aki:

  • Budapest Főváros V. kerületében állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik,
  • a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonosa/üzembentartója a gépjárműnek,
  • a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,

A munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében lakossági várakozási, várakozási-behajtási engedély annak a magánszemélynek adható, aki:

  • Budapest Főváros V. kerületében állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik,
  • a lakos munkáltatója a gépjármű tulajdonosa /üzembentartója, vagy azt lízingeli, illetve tartósbérleti szerződés keretében használja, és kizárólagos használatra odaadja a gépjárművet,
  • a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
  • a cégadatok igazolása (aláírási címpéldány és cégkivonat másolata).

Az engedélyek igénylése a kérelem és nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével, aláírásával, a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló dokumentumok (forgalmi engedély mindkét oldalának másolata, lakcím kártya vagy régi típusú személyigazolvány másolata) csatolásával, valamint az esetleges várakozási díjhátralék befizetéséről szóló igazolás másolatának csatolásával történik.

 

II. Az engedély átvétele:

A kérelem személyes leadásával, illetve a szükséges dokumentumok csatolásával a hozzájárulást ügyfélszolgálatunkon adjuk ki.

Ügyfélfogadás helyszíne:

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6.

(Arany János utcai metrómegálló fölötti tér)

A parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén felvilágosítást a következő elérhetőségeken kaphat:

E-mail elérhetőség: engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu

Telefonszámok: 06 1/872-7593 1-es 4-es 1-es menüpont

 

III. A hozzájárulás költségei:

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy Magyarország Kormánya a 2020. évben kialakult COVID-19 járványhelyzettel összefüggésben 2020.11.04-től kezdődően azt az intézkedést hozta, hogy a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken díjmentessé tette a parkolást. Ebből következik, hogy az adott lakcíme kiváltandó 2. autóra szóló fizetős várakozási hozzájárulásokért a díjmentes időszak alatt nem kellett költségtérítést fizetnie.

 

Amennyiben a kérelmező év közben az engedélyhez való jogosultságát elveszíti, illetve gépjárművet cserél, minden esetben a matrica leadásával egyidejűleg be kell jelentenie azt. Az engedély adatbázisunkban törlésre kerül.

 

Gépjármű- vagy rendszámcsere esetén új engedélyt kell kérelmezni. Az új engedély költsége 2000 Ft/matrica, amely összeget a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735681-es számlaszámára kell befizetni.

 

IV. Az engedélyek érvényességi területe az V. kerület övezeti felosztása alapján:

 

Várakozási övezet

Jászai Mari tér-Szent István körút-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Múzeum körút-Kálvin tér-Vámház körút-Fővám tér-Belgrád rakpart-Eötvös tér-Széchenyi István tér-Széchenyi rakpart által határolt terület, valamint a Pesti alsó rakpart (a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza, illetve a Széchenyi lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és a Jászai Mari tér közötti szakasza), kivéve a határoló utakat és tereket, illetve a védett övezeteket.

Védett övezet

Az Eötvös tér-Széchenyi István tér-József Attila utca-Erzsébet tér-Deák Ferenc tér-Károly körút-Kossuth Lajos utca-Ferenciek tere-Szabad sajtó út-Váci utca-Pesti Barnabás utca-Március 15. tér-Petőfi tér-Belgrád rakpart által határolt terület.

Védett övezet utcái, ahova érvényes a várakozási-behajtási engedély (kék matrica):

József nádor tér; Wekerle Sándor utca; Dorottya utca; Gerlóczy utca; Vitkovics Mihály utca; Semmelweis utca; Városház utca; Aranykéz utca 1-3.; Régi posta utca; Galamb utca; Kamermayer Károly tér; Vármegye utca

Bazilika körüli védett övezet:

Szent István tér, Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala

A Bazilika körüli védett övezet utcái, ahova a lakossági várakozási- és behajtási engedély érvényes (sárga matrica):

Hercegprímás utca 1-7. (a József Attila utca és a Szent István tér közötti szakasz; Szent István tér 1-2. (a tér déli oldala)

A lakossági várakozási és a várakozási-behajtási engedélyek a fővárosi tulajdonban lévő utcákban (Szent István körút, Nyugati tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Múzeum körút, Kálvin tér, Vámház körút, Fővám tér) nem érvényesek, ott csak díjfizetés ellenében lehetséges a várakozás!

Felhívjuk figyelmét, hogy a parkolási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól!

A matrica kizárólag az első szélvédőre felragasztva érvényes!

A matricán a gépjármű rendszáma nem kerül feltüntetésre. A matrica olyan speciális anyagból készült, amely a felragasztás után történő eltávolításkor sérülni fog, így az engedély ismételt felragasztáskor már érvényét veszíti. Ezért, kérjük, hogy az első felhelyezéskor a szélvédő menetirány szerinti jobb alsó részére, kívülről is jól látható módon kiragasztani!

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelemhez tartozó nyilatkozat aláírásával a következő vállalást teszi:

„Vállalom, hogy ha a parkolási hozzájárulással rendelkező gépjárművem üzemben tartójának személyében változás áll be, a gépjárművet a forgalomból kivonom vagy rendszámot cserélek, illetve lakóhelyemet megváltoztatom, azt az ügyfélszolgálati irodánál 15 munkanapon belül bejelentem (egyidejűleg az engedély leadásával).”

 

KÉRELEM LETÖLTÉSE IDE KLIKKELVE