Belváros-Lipótváros

Parkolás ellenőrzés

Pótdíj fogalma, vonatkozó jog

A pótdíj a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján két részből tevődik össze, egy várakozási díjkülönbözetből és egy szankció jellegű pótdíjból. A díjkülönbözet parkolási díjként értelmezhető, és ÁFA tartalommal is rendelkezik, míg a pótdíj büntető jellege miatt ÁFA mentes.

A pótdíjakkal kapcsolatos jogi aktusok a Polgári törvénykönyv előírásai alá tartoznak! A pótdíj nem szabálysértési eljárást, hanem polgári peres eljárást von maga után, ennek megfelelően elévülési ideje 2006. december 22 előtt 5 év volt. Az elévülési idő 2007-től 1 év. Erről részletesen a 2006. évi CX törvény rendelkezik.

A várakozási díjak és pótdíjak törvényi és önkormányzati szabályozása a "Jogszabályok" menüpontban találhatók.


Képzés

A parkoló ellenőröket a BLKF alapképzésben részesíti, ahol megismerik mind a vonatkozó jogszabályokat, mind pedig a munkavégzéshez szükséges gyakorlati ismereteket.

Megtanulják kezelni a kézi számítógépes programot, melynek segítségével a pótdíjfizetési felszólításokat adják ki, elsajátítják kommunikációval és a fényképezéssel kapcsolatos ismereteket. Sor kerül természetesen az automaták kezelésének oktatására is, a gépjárművek gyártmányának felismerése is tananyag.

Az üzemi terület megismerése és gyakorlati oktatás után az ellenőrök írásbeli és szóbeli vizsgán számolnak be tudásukról. A munkaterületre csak valamennyi vizsgán jó eredményt elért személy kerülhet ki.


Pótdíjazás menete

Az utcai munkavégzés részletes ellenőrzési szabályzat alapján történik.

A gépjárművek parkolásának megítélése ellenőri szempontból az alábbi lehet

Érvényes parkolás

Érvénytelen parkolás (kódokkal)

A parkoló ellenőr ellenőrzi, hogy a várakozó gépjármű megfelel-e az "Érvényes parkolás" valamelyik esetének. A megkülönböztető jelzéssel jogszerűen felszerelt jármű (pl. rendőr, tűzoltó, mentő stb.) az érvényes egyéb engedély kategóriába tartozik. Amennyiben igen, a következő járművet ellenőrzi.

Akészülékével ellenőrzi, van-e érvényes mobil parkolás elindítva az adott gépjárműre. Amennyiben érvényes mobil díjfizetésről kap visszajelzést, a következő járművet ellenőrzi.

Ha a jármű nem felel meg az érvényes parkolás egyik esetének sem, megnézi a közeli automatákat, hogy van-e ott jegyet vásárló személy, vagy van-e valaki egyértelműen úton az automata felől a gépkocsihoz. Ha lát jegyvásárlót az automatánál, akkor megvárja, hogy hová hozza a jegyet. Ha nem lát ilyet, akkor pótdíjfelszólítást kezd kiállítani a készülékével a a megadott kódok egyikével. A kódok sorrendje egyben a pótdíj kiadás okának elsődleges szempontja is.


Gépjárművek fényképezése

Az érvénytelenül várakozó gépjármű észlelését, a rendszám rögzítését követően az ellenőr legalább 3 darab fényképet készít.


Első kép a teljes gépkocsiról (lehetőleg elölről) úgy, hogy a környezet is felismerhető legyen.


Amennyiben a szélvédő mögött több lejárt jegy, engedély, vagy bármilyen papír (névjegy, szórólap, üzenet, telefonszám, stb.) található további képek készítése szükséges. A további képeket úgy kell elkészíteni, hogy azokkal bizonyítani lehessen az érvényes jegy hiányát (több jegy is lehet egy-egy képen). Ezen képek elkészítése után következik az érvénytelenül várakozó gépjármű adatainak, a várakozás helyszínének rögzítése.


Az adatrögzítést követően az ellenőr további képeket készít. A negyedik kép a kinyomtatott pótdíjról készül, melyen az azonosítótól az ellenőrig terjedő adatok jól láthatók.


Ötödik kép a gépkocsi szélvédőjéről, melyen a kihelyezett pótdíjfizetési felszólítás látható. Természetesen a minimum elkészítendő öt fotón túl bármennyi készíthető.


Egyéb tudnivalók

A pótdíj fizetési felszólítás kiadása az V. kerület területén minden esetben kézi számítógéppel (tablet) és nyomtatóval történik! A felszólítás mellé, azzal megegyező azonosító számú készpénz-átutalási megbízást (sárga színű csekket) is csatol az ellenőr. Az iratokat piros színű, "PÓTDÍJFIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS" feliratú tasakba teszi és az ablaktörlő alá helyezi.

Amennyiben az Ön gépkocsiján más típusú felszólítást, esetleg rózsaszín postai csekket talál, azt nem a BLKF ellenőre adta ki! Ugyanez igaz, ha az V. kerületen kívüli területen talál a BLKF-re való hivatkozással kiadott pótdíjat.

Budapesten számos üzemeltető cég ad ki pótdíjfizetési felszólítást. Kérjük, gondosan olvassa el a felszólítás szövegét, mert ebből tudhatja meg, melyik szervezet adta azt ki.


Pótdíjak mértéke

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C§ (2) bekezdése a fizetendő pótdíjak mértékét az alábbiak szerint szabályozza.


"A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni."


Az V. kerület területén a pótdíjak tényleges összege a táblázatban láthatók.


A határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele.


Célszerű tehát a pótdíjat tizenöt napon belül befizetni. Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizették meg, úgy azt polgári peres úton kell behajtani.


A peres eljárás előtt, 60 napon belül, felszólító levelet küldünk a jármű tulajdonosának/üzembentartójának. A felszólító levél a díjat, pótdíjat, valamint 275 Ft adatlekérdezési díjat és 3 000 Ft ügyviteli költséget is tartalmaz!


A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek pótdíjbehajtása során felmerülő ügyviteli költségek országonként eltérő mértékűek, a magyarországi ügyviteli költségektől különbözőek.


A pótdíjbehajtás során felmerülő ügyviteli költségek minden esetben a gépjármű üzemben tartóját terhelik.


A jogszabályban meghatározott egy éves határidőn belül fizetési meghagyást kibocsátását kérjük a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától.


Ebben már egyéb költségek (pl. ügyvédi díj) is szerepelnek.


Pótdíj fizetési módok

A pótdíjat négy, tetszőlegesen választott módon be lehet fizetni.


 A jegykiadó automatánál parkolókártyával történhet a befizetés a kiszabástól számított 15 napon belül. Ekkor a pótdíjfizetési felszólítást és az automata által kiadott pótdíj jegyet kell a BLKF ügyfélszolgálatához eljuttatni, hogy az eseményt lezárhassuk.

 A pótdíjat be lehet fizetni a készpénzátutalási megbízás (csekk) felhasználásával bármelyik postán is. Természetesen az összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni a befizetés idejére. A csekket a gépjárművezetőnek kell kitöltenie, a fizetendő összeget a felszólítás megfelelő rovatából lehet megtudni. Ebben az esetben a befizetés után más dolga nincs a járművezetőnek, mert a befizetés adatai automatikusan bekerülnek a rendszerbe.

 Az ügyfélszolgálaton a pótdíjat készpénzzel vagy bankkártyával lehet kifizetni.

 Banki átutalással, a csekken szereplő számlaszámra

Banki átutalásnál ne feledje el a közlemény rovatban feltüntetni a pótdíj azonosító számát és a rendszámot!


Felszólamlás pótdíj esetében


Előfordulhat, hogy a gépjármű tulajdonosa vitatja a pótdíjfizetési felszólítás megalapozottságát, ebben az esetben az ügyfélszolgálaton felszólamlással élhet. A felszólamlás elbírálásáig a pótdíj mértéke természetesen azon a szinten marad, amelyen a felszólamlás idejében volt. Az idő múlásával tehát ebben az esetben nem növekszik a fizetendő díj, amíg annak elbírálása meg nem történik.


Letölthető felszólamlás űrlap ide kattintva letölthető!