Belváros-Lipótváros

Parkolás ellenőrzés

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Budapest V. kerület fizető övetében látja el a parkolás ellenőrzési feladatokat. A parkoló ellenőröket a felügyelet alapképzésben részesíti, ahol megismerik mind a vonatkozó jogszabályokat, mind pedig a munkavégzéshez szükséges gyakorlati ismereteket.

A kollégák megtanulják kezelni többek között az ellenőrzéshez rendszeresített kézi számítógépes eszköz használatát, elsajátítják a kommunikációval és a fényképezéssel kapcsolatos ismereteket is. Sor kerül természetesen az automaták kezelésének oktatására, a gépjárművek gyártmányának felismerése is tananyag.

Az üzemi terület megismerése és gyakorlati oktatás után az ellenőrök írásbeli és szóbeli vizsgán számolnak be tudásukról. A munkaterületre csak valamennyi vizsgán jó eredményt elért személy kerülhet ki.

A pakoló ellenőr kollégák utcai munkavégzés részletes ellenőrzési szabályzat alapján történik. A gépjárművek parkolásának megítélése ellenőri szempontból az alábbi lehet:

Érvényes parkolás, amikor a vizsgált gépjármű rendelkezik:

Érvénytelen parkolás (kódokkal):

A parkoló ellenőr kolléga ellenőrzi, hogy a várakozó gépjármű megfelel-e az „Érvényes parkolás” valamelyik esetének. Amennyiben igen, a következő gépjármű ellenőrzését kezdi meg. A készülékével ellenőrzi továbbá, van-e érvényes mobil parkolás elindítva az adott gépjárműre. Amennyiben érvényes mobil díjfizetésről kap visszajelzést, a következő járművet ellenőrzi.

Ha a jármű nem felel meg az érvényes parkolás egyik esetének sem, megnézi a közeli automatákat, hogy van-e ott jegyet vásárló személy, vagy van-e valaki egyértelműen úton az automata felől a gépkocsihoz. Ha lát jegyvásárlót az automatánál, akkor megvárja, hogy hová hozza a jegyet. Ha nem lát ilyet, akkor pótdíjfizetési felszólítást kezd el kiállítani a készülékével a fenti kódok egyikével. A kódok sorrendje egyben a pótdíj kiadás okának elsődleges szempontja is.

Az érvénytelenül várakozó gépjármű észlelését, a rendszám rögzítését követően az ellenőr legalább 3 darab fényképet készít. Első képet a teljes gépkocsiról (lehetőleg elölről) készíti úgy, hogy a környezet is felismerhető legyen. Amennyiben a szélvédő mögött több lejárt jegy, engedély, vagy bármilyen papír (névjegy, szórólap, üzenet, telefonszám, stb.) található további képek készítése szükséges. A további képeket úgy kell elkészíteni, hogy azokkal bizonyítani lehessen az érvényes jegy hiányát (több jegy is lehet egy-egy képen). Ezen képek elkészítése után következik az érvénytelenül várakozó gépjármű adatainak, a várakozás helyszínének rögzítése. Az adatrögzítést követően az ellenőr további képeket készít. A negyedik kép a kinyomtatott pótdíjról készül, melyen az azonosítótól az ellenőrig terjedő adatok jól láthatók. Ötödik kép a gépkocsi szélvédőjéről készül, melyen a kihelyezett pótdíjfizetési felszólítás is látható. Természetesen a minimum elkészítendő öt fotón túl bármennyi készíthető.

A pótdíjfizetési értesítés kiadása az V. kerület területén minden esetben kézi számítógéppel (tablet) és nyomtatóval történik! Az értesítés mellé, azzal megegyező azonosító számú készpénz-átutalási megbízást (sárga színű csekket) is csatol az ellenőr. Az iratokat piros színű, "PÓTDÍJFIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS" feliratú tasakba teszi és az ablaktörlő alá helyezi.

Amennyiben gépkocsiján más típusú felszólítást, esetleg rózsaszín postai csekket talál, azt nem a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet ellenőre adta ki! Ugyanez igaz, ha az V. kerületen kívüli területen talál Belváros-Lipótváros Közterület-felügyeletre való hivatkozással kiadott pótdíjat.

Budapesten számos üzemeltető cég ad ki pótdíjfizetési felszólítást. Kérjük, gondosan olvassa el a felszólítás szövegét, mert ebből tudhatja meg, melyik szervezet adta azt ki.

Az V. kerület területén a pótdíjak mértékéről a TARIFÁK, PÓTDÍJAK menüpont alatt található részletes tájékoztató.

A gépjárművön talált pótdíjat célszerű a pótdíj kiszabásától számított 15 napon belül befizetni (a határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele). Amennyiben ez nem történik meg, az 1988. évi I. törvény előírásainak megfelelően 60 napon belül, felszólító levelet kell küldenünk a gépjármű jármű tulajdonosának/üzembentartójának. A felszólító levél a 15 napon túli megemelt pótdíjtartozáson túl ügyviteli költséget is tartalmaz! Amennyiben a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója ezt követően sem rendezi elmaradását, polgári peres eljárást vagyunk kénytelenek kezdeményezni!

A jogszabályban meghatározott egy éves határidőn belül fizetési meghagyás kibocsátását kérjük a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától, amelyben már egyéb költségek (pl. fizetési meghagyás díj, ügyvédi díj) is szerepelnek.

A pótdíjbehajtás során felmerülő költségek minden esetben a gépjármű üzemben tartóját terhelik.

A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek pótdíjbehajtása során felmerülő ügyviteli költségek országonként eltérő mértékűek, a magyarországi ügyviteli költségektől különbözőek.

Felszólamlás pótdíj esetén:

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa vitatja a pótdíjfizetési felszólítás megalapozottságát, abben az esetben Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálati irodájában az ALÁBBI FORMANYOMTATVÁNY kitöltésével vagy elektronikus levél formájában (parkolasellenorzes@belvaros-lipotvaros.hu) felszólamlással élhet.

Az első felszólamlásnak halasztó hatálya van, vagyis annak elbírálásáig a pótdíj mértéke azon a szinten marad, amelyen a felszólamlás idejében volt. Az idő múlásával tehát ebben az esetben nem növekszik a fizetendő díj, amíg annak elbírálása meg nem történik. A felszólamlások kezelése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben leírtaknak megfelelően történik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) számú rendeletének 48. § (3) bekezdése egyértelműen rögzíti és meghatározza azokat az eseteket, amikor egy pótdíj visszavonható, egyéb esetekben sajnálatos módon erre nincs lehetőség.

A parkoló ellenőr által jogszerűen kiszabott pótdíj méltányossági alapon történő visszavonására sem a parkolásüzemeltető vezető beosztásban dolgozó munkatársai, sem pedig a kerület polgármestere, illetve jegyzője nem kapott jogszabályi felhatalmazást, így ezt a panaszok elbírálásánál sem tudjuk alkalmazni.