Belváros-Lipótváros

Kerületi lakosoknak eléhető parkolóházak

Tájékoztatjuk, hogy Belváros-Lipótváros Önkormányzat intézkedéseinek köszönhetően az V. kerületben állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára az alábbi parkolóházakban van lehetőségük - foglaltság függvényében - díjmentesen várakozóhelyet igényelni:

A parkolóházakban jelenleg elérhető szabad helyek:


Parkolóház megnevezése
Parkolóház címe
 Szabad parkolóhelyek
Szabó Ervin téri parkolóház
Budapest VIII. kerület, Baross utca 5
               0 db                   
"Meininger Hotel" mélygarázsa
Budapest IX. kerület, Csarnok tér 2.
0 db
 "Mercure Budapest Korona Hotel" parkolóháza 
 Budapest V. kerület, Kecskeméti utca 14. 
0 db
"Studium Irodaház" mélygarázsa
Budapest IX. kerület, Czuczor utca 2-10.
0 db
Care Park - Opera Parkolóház
.Budapest VI. kerület, Zichy Jenő utca 9.
0 db
Care Park - Opera Parkolóház
Budapest VI. kerület, Weiner Leó u. 16.
0 db

Parkolóházak elhelyezkedése:

Parkolóházban biztosított férőhely igénylésének feltétele, annak menete:

A parkolóház azon kerületi lakosoknak érhető el, akik a 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározott feltételek alapján várakozási engedély kiváltására is jogosultak.

Ennek értelmében:

A parkolóhely annak a magánszemélynek biztosítható, aki:

 • Budapest Főváros V. kerületében állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik,
 • a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonosa/üzembentartója a gépjárműnek,
 • a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,

A munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében a parkolóhely annak a magánszemélynek biztosítható, aki:

 • Budapest Főváros V. kerületében állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik,
 • a kerületi lakos munkáltatója a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója, vagy azt lízingeli, illetve tartósbérleti szerződés keretében használja, és kizárólagos használatra odaadja a gépjárművet,
 • a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
 • a cégadatok igazolása (aláírási címpéldány és cégkivonat másolata).

Tekintettel arra, hogy a parkolóházakban korlátozott mennyiségű várakozóhely áll a kerületi lakosok rendelkezésére, ezért az igénylések feldolgozása és elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, figyelembe venni pedig csak a hiánytalanul beérkezett igényléseket tudjuk.

A beérkezett kérelem pozitív elbírálását követően munkatársunk a kapcsolattartás céljából megadott telefonszámon vagy az elektronikus levelezési címén kapcsolatba lép az igénylővel és tájékoztatja majd további teendőiről.

Abban az esetben, ha az igénylő által megjelölt parkolóházban nincs szabad férőhely, igénybejelentését megőrizzük, és kapcsolatba lépünk Önnel, amikor üresedés történik!

A parkolóházban biztosított várakozóhely igényléséhez, kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat mindenképpen szíveskedjen visszaküldeni:

 • a hiánytalanul kitöltött Igénybejelentésről szóló nyomtatványt
 • a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát (mindkét oldal)
 • a lakcímigazoló kártya vagy régi típusú személyi igazolvány vonatkozó oldalainak másolatát
 • parkolási pótdíjtartozás esetén a befizetésről szóló igazolást (átutalás vagy a befizetett csekk másolata)

Céges gépjármű esetében a fentieken túl szíveskedjen mellékelni:

 • egy munkáltatói igazolást, amely a gépjármű kizárólagos használatáról szól
 • lízing vagy tartósbérlet igazolását (amennyiben nem a munkáltató a gépjármű üzembentartója)
 • aláírási címpéldány másolatát (attól a személytől, aki a munkáltatói igazolást aláírta).

A hiánytalanul kitöltött igénybejelentést (INNEN TÖLTHETŐ LE), illetve annak mellékleteként a kért dokumentumokat elektronikus levélben (engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu) van lehetősége részünkre elküldeni! 

A parkolóház használata:

Az igénylésének jóváhagyását követően munkatársunk telefonos vagy elektronikus levél formájában történő értesítését követően a parkolóházba feljogosító belépést biztosító mágneskártyát személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban bocsátjuk a rendelkezésére.

A mágneskártya átadását megelőzően az igénylő részéről is aláírásra kerül egy használatba adási megállapodás, amely egyrészt Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet,- mint használatba adó, másrészt pedig a gépjármű üzemeltetője,- mint használatba vevő között jön létre.

A parkolóház használatának további feltétele, hogy a 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendeletében biztosított lakossági várakozási engedélyről, illetve az általa igénybe vehető díjmentes közterületi parkolás lehetőségéről lemond, valamint a már kiváltott engedélyt a használatba adási megállapodás aláírásakor ügyfélszolgálatunk részére visszaszolgáltatja.

A megállapodás határozott ideig, a megállapodás lejártát követően a parkolási jogosultság – amennyiben a feltételek továbbra is adottak lesznek – megújítható. A parkolóházba történő behajtásra pedig csak a dokumentum aláírását követően nyílik lehetőség. A parkolóházban biztosított parkolóhely kizárólag a használatba adási megállapodásban szereplő gépjárművel vehető igénybe.

A parkolóházba történő behajtási jogosultság meghatalmazás útján nem intézhető, a jogosult személyes megjelenése elengedhetetlen!

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén felvilágosítást a +361/872-7593    1-es 4-es 1-es menüpont alatt kérhet.