Belváros-Lipótváros

Parkolókártyák

A Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet megszünteti a parkolókártyák – beleértve a gazdálkodói parkolókártyák – forgalmazását, így azokat nem fogják tudni megvásárolni az  ügyfélszolgálati irodánkban 2022-től! 

A már korábban megvásárolt parkolókártyákon lévő összeg természetesen továbbra is felhasználható lesz, azok bevizsgálását, esetleges javítását a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet a jövőben is elvégzi!

A korábban megvásárolt kártyákat (10,20 és 30 ezer forint értékű) kétféle Schlumberger-Parkeon gyártmányú automatánál lehet használni, melyekkel az alábbi területeken találkozhatnak:

V., IX., XIII. kerületek

VII., VIII., kerületek fővárosi tulajdonban lévő útjain.

Kártya meghibásodás, javítás

A parkolókártyák gondos minőségellenőrzés után kerülnek forgalomba, így - szakszerű kezelés esetén - a rajtuk lévő összeg, korlátlan ideig felhasználható. Kérjük, hogy a megvásárolt kártyát az ügyfélszolgálatunkon próbálja ki, és ellenőrizze a rajtalévő összeget.

A kártyát az automata a jegyváltás befejezése után automatikusan kiadja. Ilyenkor sérülésmentesen, könnyen eltávolítható az automatából. Amennyiben a kártya már a gépben van, és Ön mégsem kíván jegyet váltani, akkor a piros színű gomb elforgatásával vagy megnyomásával (géptípustól függően) a kártyát visszakapja. Ha a fentiektől eltérő módon, műveletvégzés közben erőszakosan húzza ki a kártyát a gépből, akkor a rajta tárolt információ, s így a felhasználható összeg is elveszhet.

Fontos, hogy a kártyát ne tárolja olyan helyen, ahol az kemény, éles tárgyakkal, vagy fémes anyaggal érintkezhet, illetve ne hajlítgassa. A kártyát kizárólag a jelzett automatáknál használja. A fentiektől eltérő kezelés a kártya fizikai sérüléséhez, a tárolt adatok megsemmisüléséhez vezethet. A fentiekből eredő anyagi kárért a BLKF nem vállal felelősséget!

Előfordulhat, hogy az automata belső hiba miatt nem fogadja el a kártyát és egy hibaszalagot nyomtat. Ebben az esetben a hibás kártyát és a szalagot az ügyfélszolgálatunkon kell leadni, és a BLKF ekkor (és csakis ekkor) garantálja a kártyán, a sérülés előtt tárolt, maradék összeg ismételt felhasználhatóságát.

Két éven belül vásárolt meghibásodott kártyákat hibaszalag hiányában is megkíséreljük megjavítani, de a kártyán tárolt összeg ismételt felhasználhatóságát nem tudjuk garantálni. Amennyiben ugyanis a kártya fizikai sérülés, külső behatás, vagy helytelen kezelés miatt nem javítható, akkor a korábban a kártyán tárolt összeg (mivel annak mértéke nem ismert) véglegesen elvész. Ebben az esetben a BLKF nem vállal semmilyen anyagi felelősséget.

Két évnél régebben vásárolt kártyák esetében reklamációt nem tudunk elfogadni. Felhívjuk a figyelmét, hogy egy esetleges kártyahiba nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól. Reklamáció esetén a vásárláskor kiállított számlát be kell mutatni.

Meghibásodás esetén, átvételi elismervény ellenében ügyfélszolgálatunkon a parkolókártyát átvesszük. Amennyiben javítható, úgy díjmentesen kijavítjuk. Hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön délután lehet a javított kártyákat átvenni. A parkolókártya nem rendeltetésszerű használatából adódó sérüléséért, felelősséget nem vállalunk.