Belváros-Lipótváros

Gyakori Kérdések

Hol lehet megállni szabályosan mozgáskorlátozott igazolvánnyal?

A KRESZ szerint hivatkozott parkolási igazolvánnyal – amennyiben a jogosult is a helyszínen tartózkodik – a korlátozott várakozási,- illetve a várakozási övezetben (fizető övezetben) díjfizetés és időkorlátozás nélkül várakozhat, járdán, amennyiben annak több mint a fele szabadon marad, a gyalogosok számára 1,5 méter távolság megmarad, illetőleg a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg, illetve „várakozni tilos” jelzőtábla hatálya alatt is megállhat és várakozhat. Az úgynevezett rakodó területet jelző tábla hatálya alatt abban az esetben állhat meg, amennyiben a gépjármű vezetője nem hagyja el a gépjárművet és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

A mozgásában korlátozott személy, illetve az őt szállító gépjármű vezetője a nevezett parkolási igazolvány birtokában – ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg – behajthat és várakozhat a „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla, a „gyalogos övezet (zóna)” jelzőtábla, illetőleg a „gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” jelzőtábla által kijelölt, behatárolt területre.

Megállhat még, illetve várakozhat a mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozási helyen.

A fent leírt esetekben használatkor a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben leírtak szerint az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy, mint pl. a közterület-felügyelő felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Hogyan lehet használni a rakodóhelyeket?

A KRESZ 15. § (6) bekezdése értelmében rakodóterületen – a kiegészítő táblák figyelembe vételével (idő és távolság korlát) – az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat. A folyamatosság ebben az esetben azt jelenti, hogy a gépjárművet a jelzőtábla hatálya alatt nem lehet lezárva hagyni, legalább egy embernek a gépjármű mellett kell maradnia.

A rakodóterületen más jármű – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat, amennyiben a gépjármű vezetője a járműnél marad és az áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének 7. § (4) bekezdésének értelmében a várakozási övezetekben, közúti várakozóhelyen a tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló, egy gépjárműre érvényes, a Fővárosi Önkormányzat által kiadott rakodótárcsa alkalmazása esetén, a 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni. A várakozás megkezdésének időpontját a rakodótárcsával jelezni kell, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében jól látható módon kell elhelyezni. A rakodótárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. Ebben az esetben a gépjárművet lezárva is akár ott lehet hagyni a területen.

Mi a különbség a parkolási pótdíj és a helyszíni bírság között?
Parkolási pótdíj: a korlátozott várakozási övezetben a parkolóhelyek használatához parkolójegyet kell vásárolni a kívánt időtartamra. Amennyiben a várakozás időtartama meghaladja a jegyen szereplő időt, vagy nem történt meg a parkóljegy megvásárlása, abban az esetben a parkoló ellenőr pótdíjat köteles kiszabni.
Helyszíni bírság: kisebb fokú szabálysértés miatt rendőr, közterület-felügyelő vagy más eljáró hatóságok által kiszabott bírság, amely megfizetésének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
Mi számít járdának?
Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része.
A járdán csak akkor lehet várakozni, ha jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi; a jármű a járda szélességének legfeljebb felét foglalja el; a gyalogosok számára legalább 1,5 méter szabadon marad; a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
Ki jogosult behajtási engedélyre a védett övezetben?

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 14. § értelmében a védett övezetekbe kizárólag az alábbiak birtokában lehetséges behajtani:

·        gazdálkodói behajtási hozzájárulással,

·        városrendészeti behajtási hozzájárulással

A védett övezetekbe kizárólag az alábbiak birtokában lehetséges behajtani és ott időtartam korlátozás nélkül várakozni:

·        lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        eseti behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

·        a kerületi közterület-felügyeletek részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással

Hol kaphatok behajtási engedélyt?

A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, illetve az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki, az ezzel kapcsolatos ügyintézés pedig Belváros-Lipótváros Közterület-felügyeleténél bonyolítható.

A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, a városrendészeti behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást, a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást a Fővárosi Önkormányzat adja ki.

Hogyan lehet befizetni a bírság összegét?

A közterület-felügyelő által kiszabott helyszíni bírság összegét kizárólag postán, a felügyeletünktől kapott egyedi készpénz-átutalási megbízással, illetőleg banki átutalással, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15767123-10030008 számlaszámra (IBAN: HU89; SWIFT: OTP VHUHB) lehetséges befizetni. Az ügyfélszolgálati irodánkban erre nincs lehetőség.

Kitől kaphatok engedélyt az V. kerület közterületeinek használatért (pl.: árusítás, kirakodás, megállító tábla, terasz használat)?
Az V. kerületben lévő, az V. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használati kérelmek benyújtása az V. ker. Erzsébet tér 5. sz. alatt történik, az V. ker. Polgármesteri Hivatal Közterület-hasznosítási Osztályán. Központi e-mail cím: kozterulet-hasznalat@belvaros-lipotvaros.hu Ügyfélfogadási idő: Hétfő 13.30 - 18.00 óra, Szerda 8.00 - 16.30 óra, péntek 8.00 - 11.30 óra.
Meddig kell befizetni a helyszíni bírság összegét?

A közterület-felügyelő által kiszabott bírságot az elkövetés napjától számított 30 napon belül kell megfizetni.

A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság befizetésének hiányában az 1988. évi I. törvény iránymutatásai szerint az elkövetéstől számított 30 napon belül közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása kezdeményezhető BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányságánál.

A meg nem fizetett helyszíni bírság a 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése szerint adók módjára behajtható, így ezzel összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bonyolítja a végrehajtási folyamatot.

Miért nem adható számla a büntetés összegéről?
A szabálysértésért kiszabott helyszíni bírságnak nincsen adótartalma, ezért az költségként sem jogi- sem magánszemély nem írhatja le.