Belváros-Lipótváros

Gyakori Kérdések

Hol lehet megállni szabályosan mozgáskorlátozott igazolvánnyal?
Korlátozott várakozási övezetben térítésmentesen; járdán, ha annak több mint a fele szabadon marad vagy a gyalogosok számára meghagyott 1,5 méter távolság megléte esetén; várakozni tilos hatálya alatt.
Rakodó terület hatálya alatt abban az esetben, ha a gépjármű vezetője nem hagyja el a gépjárművet.
A mozgásában korlátozott személy, illetve az őt szállító gépjármű vezetője behajthat a védett övezetbe és ott várakozhat.
Mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozási helyen.
A fent leírt esetekben használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
Hogyan lehet használni a rakodóhelyeket?
A KRESZ 15. § (6) bek. értelmében a rakodó terület hatálya alatt az azon szerepelő kiegészítő táblák értelmében (idő és távolság korlát), ha folyamatos a rakodás. A folyamatosság ebben az esetben azt jelenti, hogy a gépjárművet a jelzőtábla hatálya alatt nem lehet lezárva hagyni, legalább egy embernek a gépjármű mellett kell maradnia.
A 30/2010 (VI. 4) Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet II. Fejezet 6. § (4) bek.-nek értelmében egy forgalmi rendszámra kiállított rakodótárcsát lehet az áruszállítónak beszerezni, amely 20 percben maximálja a várakozás lehetőségét a kijelölt várakoztási övezetben térítésmentesen, ebben az esetben a gépjárművet lezárva ott lehet hagyni a területen.
Mi a különbség a parkolási pótdíj és a helyszíni bírság között?
Parkolási pótdíj: a korlátozott várakozási övezetben a parkolóhelyek használatához parkolójegyet kell vásárolni a kívánt időtartamra. Amennyiben a várakozás időtartama meghaladja a jegyen szereplő időt, vagy nem történt meg a parkóljegy megvásárlása, abban az esetben a parkoló ellenőr pótdíjat köteles kiszabni.
Helyszíni bírság: kisebb fokú szabálysértés miatt rendőr, közterület-felügyelő vagy más eljáró hatóságok által kiszabott bírság, amely megfizetésének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
Mi számít járdának?
Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része.
A járdán csak akkor lehet várakozni, ha jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi; a jármű a járda szélességének legfeljebb felét foglalja el; a gyalogosok számára legalább 1,5 méter szabadon marad; a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
Ki jogosult behajtási engedélyre a védett övezetben?
Védett övezetbe behajtani
a) lakossági behajtási hozzájárulással,
b) gazdálkodói behajtási hozzájárulással lehet.

Védett övezetbe behajtani és ott várakozni
a) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,
b) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,
c) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással,
d) áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,
e) közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,
f) szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással,
g) eseti behajtási-várakozási hozzájárulással,
h) sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulással,
i) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,
j) a kerületi közterület-felügyeletek részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással
Hol kaphatok behajtási engedélyt?
A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-testülete adja ki.
A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a főpolgármester adja ki.
Hogyan lehet befizetni a bírság összegét?
Készpénz-átutalási megbízáson postai úton vagy a megbízáson szereplő bankszámlaszámra történő átutalással.
Kitől kaphatok engedélyt az V. kerület közterületeinek használatért (pl.: árusítás, kirakodás, megállító tábla, terasz használat)?
Az V. kerületben lévő, az V. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használati kérelmek benyújtása az V. ker. Erzsébet tér 5. sz. alatt történik, az V. ker. Polgármesteri Hivatal Közterület-hasznosítási Osztályán. Központi e-mail cím: kozterulet-hasznalat@belvaros-lipotvaros.hu Ügyfélfogadási idő: Hétfő 13.30 - 18.00 óra, Szerda 8.00 - 16.30 óra, péntek 8.00 - 11.30 óra.
Meddig kell befizetni a helyszíni bírság összegét?
A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságot a felszólító levél kézhezvételétől (hivatalos értesítettség) számított 30 napon belül.
Amennyiben a gépjárművezető a szabálysértés elkövetésekor találkozik az intézkedő közterület-felügyelővel, és aláírja, elismeri a szabálysértést, abban az esetben a helyszíni bírságot az elkövetés napjától számított 30 napon belül kell megfizetni.
Miért nem adható számla a büntetés összegéről?
A szabálysértésért kiszabott helyszíni bírságnak nincsen adótartalma, ezért az költségként sem jogi- sem magánszemély nem írhatja le.