Belváros-Lipótváros

Gazdálkodói várakozási és behajtási engedélyek

I. Gazdálkodói várakozási engedély:

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezményes parkolásra nem, csak és kizárólag üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás által biztosított időtartam korlátozás nélküli várakozás lehetőségét kizárólag mobiltelefonos parkolási díjfizetéssel, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén keresztül, előzetes regisztrációt követően lehetséges igénybe venni!

A hozzájárulásra jogosultak köre:

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

Az V. kerület „A” várakozási övezete:

A Jászai Mari tér - Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák Ferenc tér - Károly körút - Múzeum körút - Kálvin tér - Vámház körút - Fővám tér – Pesti alsó rakpart – Jane Haining rakpart - Széchenyi István tér – Id. Antall József rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az V. kerület területén található védett övezeteket!

Az V. kerület védett övezetei:

Szent István Bazilika környéke: A Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala.

Az V. kerület belső harmada: Az Eötvös tér - Széchenyi István tér - József Attila utca - Erzsébet tér - Deák Ferenc tér - Károly körút - Kossuth Lajos utca - Ferenciek tere - Szabad sajtó út - Váci utca - Piarista utca - Március 15. tér - Petőfi tér - Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza), a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Széchenyi István tér közötti szakasza), a Gerlóczy utca (a Károly körút és a Főpolgármesteri Hivatal kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), a Szervita tér, a Türr István utca, a Vigadó tér és a Wekerle Sándor utca (Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza).

Az engedélyek kiváltásának menete:

Az oldalunkról letölthető kérelmet, illetve az engedély kiadásához szükséges igazolásokat elküldheti postán, illetve digitalizált formában az engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címre is. Ezesetben az engedély elkészültét követően telefonon értesítjük az átvétel lehetőségéről, kérés esetén pedig tértivevényes küldeményben postán a jogosult nevére és címére küldjük meg azt. A hiánytalan igénylését személyesen ügyfélszolgálati irodánkban is benyújthatja, ebben az esetben törekszünk rá, hogy a helyszínen elkészítsük és átadjuk az engedélyt.

Az engedély igényléséhez, kérjük, szíveskedjen visszaküldeni részünkre:

  • A hiánytalanul kitöltött „GAZDÁLKODÓI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSE” nyomtatványt.
  • A költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást. A költségtérítés összege gépjárművenként 2 000 Ft (az ÁFA összegét tartalmazza), amelyet az V. kerületi önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15735681-es számlaszámra átutalással tudja befizetni.
  • A gépjármű(vek) forgalmi engedélyének másolatát.
  • Az aláírási címpéldány másolatát (attól a személytől, aki az igénylést kitöltötte, aláírta).


II. Eseti behajtási-várakozási engedély:

Eseti behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, akinek úti célja a védett övezetben van. Az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. Az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást a Budapest Közút Zrt. adja ki, ugyanis a nevezett szervezet felelős Budapest védett, illetve korlátozott forgalmú teherforgalmi övezeteinek kezeléséért. Ezekbe az övezetekbe díjfizetés után lehet behajtani, ezért az aktuális díjakról, illetve feltételekről a honlapjukon talál részletes információt!

 

III. Gazdálkodói behajtási-várakozási engedély:

A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

A hozzájárulásra jogosultak köre:

Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

Az V. kerület védett övezetei:

Szent István Bazilika környéke: A Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala.

Az V. kerület belső harmada: Az Eötvös tér - Széchenyi István tér - József Attila utca - Erzsébet tér - Deák Ferenc tér - Károly körút - Kossuth Lajos utca - Ferenciek tere - Szabad sajtó út - Váci utca - Piarista utca - Március 15. tér - Petőfi tér - Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza), a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Széchenyi István tér közötti szakasza), a Gerlóczy utca (a Károly körút és a Főpolgármesteri Hivatal kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), a Szervita tér, a Türr István utca, a Vigadó tér és a Wekerle Sándor utca (Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza).

A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele a költségtérítés megfizetése, amely a védett övezeti alapdíj (Budapest V. kerületében 600 Ft) ezerötszázszorosa, vagyis bruttó 900 000 Ft / év / engedély. A nevezett összegen felül engedélyenként bruttó 12 700 Ft engedélykiállítási díjat is felszámolunk!

Az engedély kiadásával kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén felvilágosítást a következő elérhetőségeken kaphat:

E-mail: engedelyek@belvaros-lipotvaros.hu

Telefon: +361/872-7593     1-es 4-es 1-es menüpont

Személyesen:1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6. (Arany János utcai metrómegálló fölötti tér) ügyfélfogadási időben